Kuulutukset

 
14.9.2017 Valtuuston kokous

Kokouksen asialista ja esityslista ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.nakkila.fi/päätöksenteko) 22.9.2017 alkaen. Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (www.nakkila.fi/päätöksenteko) 6.10.2017 alkaen.


Nakkilassa 14.9.2017
Ilmo Myllymaa
valtuuston puheenjohtaja

Lähetä Sähköpostilla Tulosta Alkuun

8.9.2017 JULKIPANOILMOITUS


YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEN ANTAMINEN

Nakkilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva tekninen valiokunta antaa 11.9.2017 päätöksen seuraavassa ympäristönsuojelulain mukaisessa ympäristölupa-asiassa:

Anolan Vuokratyö Oy:n ympäristölupa lajiteltujen puuainesten, betoni- ja tiiliainesten, maa-aineksen, haravointijätteen sekä sähkölaitteiden ammattimaista vastaanottoa, käsittelyä ja varastointia varten
Nakkilan kunnalta vuokratulla teollisuuskiinteistöllä Ruskilan teollisuusalueella.

Päätös on nähtävillä Nakkilan kunnan ympäristösihteerin työhuoneessa. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on asianosaisilla ja niillä, joiden oikeutta tai etua tämä päätös saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asioissa yleistä etua. Muutos päätökseen on haettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä määräaikaan lukematta. Tarkat ohjeet muutoksenhausta annetaan päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa.

Tämä ilmoitus pidetään nähtävillä Nakkilan kunnan ilmoitustaululla 8.9.2017 - 13.10.2017.


Nakkilassa 8.9.2017, ympäristösihteeri Kari Ylikoski

Lähetä Sähköpostilla Tulosta Alkuun