Kuulutukset

 
31.5.2018 JULKIPANOILMOITUS

MAA-AINESTEN OTTAMIS- JA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEN ANTAMINEN

Nakkilan kunnan tekninen lautakunta antaa 1.6.2018 päätöksen Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n maa-ainesten ottamis- ja ympäristölupa-asiassa. Lupapäätös koskee kalliokiviaineksen ottamista Nakkilan kunnan Ruskelan kylässä sijaitsevalla kiinteistöllä Selkämetsä, 531-413-2-73.

Päätös on nähtävissä ympäristösihteerin työhuoneessa. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on asianosaisilla ja niillä, joiden oikeutta tai etua tämä päätös saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asioissa yleistä etua. Muutos päätökseen on haettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Valituskirjelmä liitteineen toimitetaan valitusaikana Vaasan hallinto-oikeudelle. Ohjeet muutoksenhausta annetaan päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Tämä julkipanoilmoitus pidetään nähtävänä Nakkilan kunnan virallisella ilmoitustaululla 31.5.2018 - 2.7.2018.

Kari Ylikoski

Lähetä Sähköpostilla Tulosta Alkuun

15.3.2018 Pöytäkirjojen nähtävilläpito vuonna 2018

http://www.nakkila.fi/?lang=fi&url=/asiakirjat/asiakirja.asp&AsiakirjaID=2413

Lähetä Sähköpostilla Tulosta Alkuun

8.1.2018 Vaikuta vesiin vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi

http://www.nakkila.fi/?lang=fi&url=/asiakirjat/asiakirja.asp&AsiakirjaID=3720

Lähetä Sähköpostilla Tulosta Alkuun