Kuulutukset

 
27.7.2017 JULKIPANOILMOITUS
MRL142 pykälä
Rakennusvalvonta 26.7.2017

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa

47.pykälä
Bragge Juha Tapani
531-407-6-57 MASIA
Lattomerentie 60
29280 JÄRVIMAA
Uusi rakennus
Varastokatos
Lupanro 2017-31

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 28.7.2017
Tämä ilmoitus on julkipantu 27.7.2017 11.8.2017 ilmoitustaululle.

Lähetä Sähköpostilla Tulosta Alkuun

13.7.2017 Maankäyttö- ja rakennuslain 65 pykälän ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 pykälän mukaisesti ilmoitetaan, että Villilän yritysalueen ja Liikuntakeskuksen alueen asemakaavojen muutosehdotukset ovat julkisesti nähtävillä 13.7. - 25.8. 2017 välisenä aikana Nakkilan kunnanviraston hallinto- ja talousosastolla osoitteessa Porintie 11, 29250 Nakkila sekä kunnan kotisivulla kohdassa: palvelut kaavoitus ja tontit kaavoitus vireillä olevat kaavat.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus asemakaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava Nakkilan kunnanhallitukselle os. PL 50, 29251 Nakkila tai kirjaamo@nakkila.fi ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Lisätietoja: DI Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy, p. 0400 858101 tai pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi sekä kunnanjohtaja Matti Sjögren p. 044 7475801 tai matti.sjogren@nakkila.fi

Nakkilan kunnanhallitus
13.7.2017

Lähetä Sähköpostilla Tulosta Alkuun

10.7.2017 ANOLAN VUOKRATYÖ OY:N YMPÄRISTÖLUPAHEKAMUS

Anolan Vuokratyö Oy hakee ympäristölupaa lajiteltujen puuainesten, betoni- ja tiiliainesten, maa-aineksen, haravointijätteen sekä sähkölait-teiden ammattimaista vastaanottoa, käsittelyä ja varastointia varten. Toiminta tapahtuu Nakkilan kunnalta vuokratulla teollisuuskiinteistöllä Ruskilan teollisuusalueella osoitteessa Karellintie 6-8 (kiinteistötunnus 531-407-004-3-0010-J). Kyseessä on vuoden 2016 alussa ympäristönsuojelulain 31:n mukaisella koeluonteisen toiminnan luvalla käynnistetyn toiminnan jatkaminen. Anolan Vuokratyö Oy:n toimipaikalle vuosittain tulevien lajiteltujen ja hyötykäyttöön toimitettavien materiaalien määrä on yhteensä noin 22 000 tonnia.

Hakemus, jossa esitetään lajiteltujen ja hyötykäyttöön toimitettavien materiaalien määrät ja käsittelymenetelmät, on nähtävänä Nakkilan ympäristösihteerin työhuoneessa. Ne, joiden oikeutta tai etua tämä lupa-asia saattaa koskea ovat oikeutettuja muistutuksen tekemiseen. Myös muut saavat ilmaista asiasta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet toimitetaan 14.8. 2017 mennessä kirjallisena ympäristösihteeri Kari Ylikoskelle osoitteeseen PL 50 29251 NAKKILA. Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Nakkilan kunnan ilmoitustaululla ja internetsivulla 10.7.2017-14.8.2017.

Lähetä Sähköpostilla Tulosta Alkuun

29.6.2017 VALTION ERITYISRYHMIEN INVESTOINTIAVUSTUKSET JA SAMAN HANKKEEN KORKOTUKILAINAT VUODELLE 2018 HAETTAVANA
HARJAVALLASSA JA NAKKILASSA

INVESTOINTIAVUSTUS ERITYISRYHMIEN ASUNTO-OLOJEN PARANTAMISEKSI
Hakija jättää hakemuksen liitteineen kuntaan yhdessä korkotukilainahakemuksen kanssa kunnan lausuntoa varten.

INVESTOINTIAVUSTUKSEEN LIITTYVÄT KORKOTUKILAINAT
Uustuotantoa koskeva korkotukilaina
Perusparannusta koskeva korkotukilaina
Hankintaa koskeva korkotukilaina

HAKUAIKA

Erityisryhmien asunto-olojen parantamiseen tarkoitettujen avustusten ja niihin liittyvien korkotukilainojen hakuaika päättyy 4.9.2017. Hakemukset jätetään hankkeen sijaintikuntaan alla mainitulle viranomaiselle, jolta saa myös tarkempia ohjeita ja lomakkeita.

Lisätietoja www.ara.fi.

Harjavallan kaupunki, hallintopalvelut, Satakunnantie 110, 29200 HARJAVALTA, puh. 044 432 5204. Rakennusteknisissä kysymyksissä ohjeita antaa ympäristöinsinööri, puh. 044 432 5408.

Nakkilan kunta, kunnanvirasto, PL 50, 29251 NAKKILA, puh. 044 7475 811.
Rakennusteknisissä kysymyksissä ohjeita antaa rakennustarkastaja, puh. 044 7475 883.


29.6.2017

HARJAVALLAN KAUPUNKI
NAKKILAN KUNTA

Lähetä Sähköpostilla Tulosta Alkuun