Palvelut 

NAKKILAN KUNNAN JÄRJESTÄMÄ LIIKUNTATOIMI

Liikuntalain mukaan kunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä paikallistasolla kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa, rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja, kehittämällä paikallista yhteistyötä sekä kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä, huolehtimalla tarvittaessa muista paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivista toimintamuodoista. 

 
ASIOINTIOSOITTEET:  Sivistysosasto, PL 50, 29251 NAKKILA
 
Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä,                                         puh. 044 747 5910  jonna.heikkila@nakkila.fi
 
Vapaa-aikasihteeri Tiina Palomäki ,                                puh. 044 747 5914  tiina.palomaki@nakkila.fi
 
                      Liikuntaan liittyvät tehtävät:
                      1. Hallinnolliset tehtävät:
-          talousarvioon ja sen toteuttamiseen liittyvät tehtävät
-          liikuntapalvelumaksu- ja urheiluseurojen avustusesitykset
-          liikuntatilojen hallinta
-          kunta- ja seurayhteistyö
-          liikuntaan liittyvien asioiden valmistelu sivistysvaliokunnalle
-          ostopalvelusopimusten valmistelu
 
2. Esimiestehtävät-
-          liikuntakeskuksen henkilökunta
 
3. Liikuntapalveluiden suunnittelutehtävät
 
UUSI LIIKUNTAKESKUS VALMISTUU 1.1.2019 MENNESSÄ