PalvelutKorkotukilainoitus

Korkotukilaina on pankin tai muun rahalaitoksen yhteisölle tai yksityiselle henkilölle myöntämä laina, jonka korosta osa maksetaan asuntorahaston varoista suoraan lainanantajalle. Korkotukilainan hyväksymisen edellytyksenä on, että se täyttää ehdoiltaan säännöksissä asetetut edellytykset.

Korkotuki kohdistuu pääasiassa vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuottamiseen, mutta sitä saa myös omistusasuntojen rakentamiseen jos omakotitalo täyttää ns. matalaenergisyysvaatimuksen ja muutkin korkotukilainaksi hyävksymisen edellytykset ovat olemassa. Omakotitalojen peruskorjaukseen ei korkotukilainaa myönnetä.

Eduskunta päättää vuosittain valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä korkotukilainojen hyväksymisvaltuuden määrästä ja painotuksista. Valtioneuvosto vahvistaa käyttösuunnitelmassa alueelliset ja muut perusteet. Asuntorahasto päättää yleensä tammi-helmikuussa korkotukivarauksista ja kuntiin tulevista omistusasuntojen korkotukilainojen määristä.

Lisätietoja:
Valtion asuntorahaston nettisivuilta http://www.ara.fi ja sieltä kohdasta RAHOITUS
hallintosihteeri Elina Lehtonen, puh. 044 747 5811 elina.lehtonen@nakkila.fi
rakennustarkastaja Seppo Saarimaa puh. 044 747 5883  seppo.saarimaa@nakkila.fi