Hallinto ja talousSidonnaisuudet

 

 

Ilmoitusvelvolliset:

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

Nakkilan kunnalla sidonnaisuusilmoitusvelvollisia ovat:

TOIMIELIN

ILMOITUSVELVOLLISET

Kunnanhallitus jäsenet, varajäsenet, esittelijä
Keskusvaalilautakunta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
Sivistysvaliokunta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, esittelijä
Tekninen valiokunta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet, varajäsenet, esittelijä
Valtuusto puheenjohtaja, varapuheenjohtajat
Perusturvavaliokunta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, esittelijä

 

Ilmoitus tehdään seuraavista sidonnaisuuksista:

 •  yrityksen tai muun yhteisön johtotehtävistä
  • yrityksen toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tehtävät
  • yrityksen ja yhteisön hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenyys
 • merkittävä varallisuus
  • liittyen elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan
  • sellaisten kiinteistöjen omistus, jotka sijaitsevat omassa kunnassa tai sellaisella alueella, johon päätöksenteko kohdistuu (ei tarkoiteta omakotitalon omistamista)
 • tapauskohtaisesti harkittava
  • maan ja metsän omistaminen omassa kunnassa
  • kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistaminen tai muu osakkeenomistus
  • merkittävä velka tai kolmannen tahon puolesta annettu sitoumus (esim. takaus tai vakuus) 
  • henkilön yhdistys- ja säätiötoiminta.