PalvelutKOTIHOITO

Kotihoidon tarkoituksena on järjestää erilaisia palveluja kuntalaisille turvatakseen asiakkaan edellytykset kotona asumiseen mahdollisimman pitkään.

Kotihoidon palvelut auttavat selviytymään jokapäiväisistä toiminnoista silloin, kun asiakas ei selviydy niistä omatoimisesti. Kotihoidossa käytetään toimintakykyä ylläpitävää työkäytäntöä eli asiakas osallistuu tomintakykynsä mukaan päivittäisiin toimintoihin.

Kotihoito on asiakkaan tarpeen mukaan tilapäistä tai jatkuvaa. Kohderyhminä ovat ikäihmiset, vammaiset, pitkäaikaissairaat ja lapsiperheet. Kotihoito muodostuu kodinhoitoapuna ja/tai tukipalveluna annettavista palveluista.

Kotihoito huolehtii asiakkaan

 • ravinnosta
 • henkilökohtaisesta hoidosta ja hoivasta
 • vaatehuollosta
 • välttämättömästä asioinnista kodin ulkopuolella
 • lastenhoidosta

Tukipalvelut ovat erillispalveluja, jotka täydentävät kotipalvelua ja asiakkaan kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään

 • ateriapalvelu
 • kylvetyspalvelu
 • pyykkipalvelu
 • turvapuhelinpalvelu 


  Linkit/lomakkeet: