PalvelutVarhaiskasvatukseen ilmoittaminen

Toimintakautta 2018 – 2019 varten voi varhaiskasvatukseen ilmoittamisen toteuttaa internetissä Nakkilan kunnan kotisivulla www.nakkila.fi/Palvelut/Sivistyspalvelut/Varhaiskasvatus/Päivähoitoon hakeminen. 
Päivähoidon sähköinen ilmoittaminen toimii jatkuvana hakuna toimintakauden aikana.
 

 

 

Päivähoito

Lasten päivähoito toteutetaan joko perhepäivähoidossa tai päiväkodissa. Pakkalantie 3:ssa toimii 5-vuotiaiden ryhmä.Hakuaikana nykyiset päivähoidon asiakkaat ilmoittavat päivähoidon jatkumisesta päivähoitotoimistoon p. 044-747 5860. Uudet tulotiedot on toimitettava päivähoitotoimistoon viimeistään kun hoito alkaa.
Uudet päivähoitoasiakkaat ja päivähoitomuodon tai – paikan muutosta hakevat huoltajat täyttävät sähköisen päivähoitohakemuksen Tästä linkistä. Lue sähköisen hakemuksen täyttöohjeet tämän sivun lopusta.

OHEISESTA LINKISTA KLIKKAAMALLA SÄHKÖISEEN HAKEMUKSEEN JOSSA KAIKKI PANKIT KÄYTÖSSÄ TUNNISTAUMISESSA!

Esioppilaiden aamu- ja iltapäivähoito

Hakeutuminen esiopetuksen aamu- ja iltapäivähoitoon tapahtuu päivähoidon sähköisen haun kautta. Esioppilaiden aamu- ja iltapäivähoito toteutetaan Pakkalantie 3:ssa. Uusi päivähoitokausi alkaa 1.8.2017
Hakemukseen Tästä linkistä.   Muista lukea hakemuksen täyttöohje tämän sivun lopusta.

Oppilaan hakeminen aamu- ja iltapäivätoimintaan

Kunta järjestää ohjattua aamu- ja iltapäivätoimintaa Pakkalantie 3:n esiopetustiloissa. Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä erityisoppilaille. Hakeutuminen tapahtuu päivähoidon sähköisen hakemuksen kautta Tästä linkistä.  Muista lukea hakemuksen täyttöohje tämän sivun lopusta.

  

SIVISTYSLAUTAKUNTA

 


 

 

Sähköisen päivähoitohakemuksen ohje

Palveluun kirjaudutaan lapsen huoltajan verkkopankkitunnuksilla.

Täytä tarkasti jokainen kohta, jotta hakemus etenee ja tarvittaessa lue  alla olevat ohjeet.

Mikäli hakemuksen lähettämisessä tulee virheilmoitus osoitteeseen, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä sähköpostilla; pekka.nurmi@nakkila.fi tai eija.leskinen@nakkila.fi

Lomakkeessa on kysymyskohtaiset täyttöohjeet, mutta tarvitset lisäksi seuraavia tietoja hakemuksen täyttämiseen:

1) Lapsen tiedot

Lapsen täydellinen nimi, puhuttelunimi ensimmäiseksi, 
huomaa henkilötunnuksessa merkki A
Lapsen osoite päivähoidon toivottuna alkamispäivänä
Asuinalue on valittava, vaikka Nakkilassa on vain yksi asuinalue

 2) Huoltajan tiedot

Ohjelma tuo huoltajaksi verkkopankkitunnuksen haltijan. Mielellään sama huoltaja perheen kaikkien lasten hakemuksiin.
Puhelinnumero, josta huoltajan varmimmin tavoittaa.
Työ- ja opiskelupaikka ja osoite ilmoitetaan lisätiedoissa.
Päivittäinen työaika: Valitaan huoltajan työaikaa vastaava tieto, mikäli työaika on säännöllinen.
Vuorotyö: Tiedot kohtaan 8. Lisäselvitykset, pakollinen tieto. Vuorohoito järjestetään Nakkilassa pääsääntöisesti ryhmä-perhepäivähoidosossa.
Hyväksymme korkeimman hoitomaksun: Tämä kohta valitaan, mikäli hyväksytte korkeimman hoitomaksun. Mikäli haluatte hoitomaksun perustuvan tuloihinne, toimittakaa tulotositteet kahden viikon kuluessa päivähoidon alkamisesta.
Samassa taloudessa asuvan puolison/avopuolison tiedot täytetään kuten 1. huoltajan tiedot.

3) Perheen muiden alle 18-vuotiaiden lasten tiedot

Lisätään perheen muut samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset. Perheen koko vaikuttaa hoitomaksuun.

4) Maksulaskuri

Muiden perheenjäsenten tiedot tulee olla avattuna ennen kuin maksulaskuritoimintoa voidaan käyttää.

5) Lapsen nykyinen hoitopaikka

6) Toivottu päivähoitomuoto, hoitopaikka ja aika

 Alle 3-vuotiaiden päivähoitomuoto on perhepäivähoito.Päiväkodeissa hoidetaan pääasiassa 3-5 vuotiaita lapsia. Esiopetus on järjestetty koulujen yhteydessä.Vuorohoitoa järjestetään ryhmäperhepäivähoitokoti Nappuloissa  Valitaan valikosta toivottu lapsen iänmukainen päivähoitomuoto. Kokopäivähoito on yli 5 tuntia päivässä ja osapäivähoito on enintään 5 tuntia päivässä. Esiopetukseen, n. 4 h/pv, haetaan omalla sähköisellä lomakkeella.
Valitaan 1-3 toimintamuotoa, hoitopaikkaa ja aluetta siten, että numero yksi on ensisijainen vaihtoehto.

Mikäli lapsella on vuorohoidon tarve (lauantai-, sunnuntai-, ilta- ja yöhoito), valitaan vuorohoitoa antava yksikkö.
   
Tiedot päivähoidon yksiköistä löytyy päivähoidon nettisivuilta kohdasta päivähoitomuodot.

NAKKILASSA PÄIVÄHOITOMUODOT OVAT PÄIVÄKOTI, PERHEPÄIVÄHOITO, RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITO

HUOM. NAKKILASSA EI OLE KOLMIPERHEHOITOA

Valitaan toivottu hoidon alkamispäivämäärä. Jos hoidon alkamispäivämäärä muuttuu, ottakaa yhteyttä päivähoitotoimistoon. Jos työn tai opiskelun takia tulee äkillinen hoidontarve, päivähoitopaikan järjestelyaika on kaksi viikkoa.

Vuorohoidon hoitoajat merkitään kohtaan 8, pakollinen tieto.Hoitopäivien lukumäärä/kuukausi ilmoitetaan kohdassa 8.

Esioppilaiden aamu- ja iltapäivähoito sekä koululaisten aamu ja iltapäivätoiminta

Lapset, jotka tarvitsevat aamu / iltapäivähoitoa valitsevat päivähoitomuoodoksi päiväkoti: saat valittua valikosta eskareiden aamu /ilta-hoito.

Koululaisten (1- - 2. luokan oppilaat) aamu /iltapäivätoimintaan haluttaessa valitaan hoitomuodksi päiväkoti: saat valittua  kirkonseudun koulun ap/ip toiminta   ja  ryhmä  Pakkalan aamu ja iltapäivähoito


 7) Lapsen terveydentila

Lapsen mahdollinen erityisen tuen tarve, terveydentila, allergiat ym. merkitään tähän. Kirjalliset lausunnot erityisen tuen tarpeesta, allergioista yms. on toimitettava erikseen viipymättä päivähoitotoimistoon.
Mainitse, jos päivähoidon henkilöstö ei tarvittaessa voi olla yhteydessä lapsen kehitystä ja terveyttä koskevissa asioissa päivähoidon eri yhteistyötahojen (lastenneuvola, perheneuvola, perusopetus) kanssa.


8) Lisäselvitykset

Tähän voitte kirjoittaa lyhyesti vapaamuotoista tietoa, jota haluatte lapsesta tiedettävän esim. terveydentilasta, allergioista. Tässä kerrotaan myös seuraavat tiedot: äkillinen työllistyminen tai opiskelu, muuttajien nykyinen osoite, lapsen kotikunta, hoitopäivien lukumäärä/kuukausi, vuorohoidon hoitoajat, perheen lemmikkieläimet Mainitse tässä  kohtassa  jos perheessänne on lemmikkieläin ym.

Mikäli haluatte päivähoitomaksun perustuvan tuloihin, tulotositteet toimitetaan lapsen nimellä varustettuna päivähoitotoimistoon.
palkkatodistus, josta käy ilmi keskimääräinen bruttokuukausiansio
opiskelutodistus
todistukset muista tuloista esim. sivutulot, pääomatulot, eläkkeet, vuokratulot, kurssipäivärahat, elatusmaksu ja -tuet.
yrittäjät ja ammatinharjoittajat toimittavat viimeisemmän vahvistetun verotodistuksen.

Hakemuksen täyttämiseen liittyvissä ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä päivähoitotoimistoon.

            Lisätietoja täyttöohjeista  Eija Leskinen  044-7475850

 .