PalvelutValtion varoista myönnettävät korjausavustukset ja energia-avustukset 
Lisätietoja Aran sivuilta:  www.ara.fi

HAKUAJAT: 
 

Hakemukset kunnan myöntämiin avustuksiin

 

·      vanhusväestön ja vammaisten sekä veteraanien asuntojen korjaustoimintaan sosiaalisin
 perustein (hakijaruokakunnassa vähintään yksi 65-vuotias tai vammainen)

·       tarveharkintaiset pientalojen energia-avustukset (enintään kaksi asuntoa)

·       kuntotutkimukseen kosteusvaurioituneisiin asuinrakennuksiin

  

Hakemukset Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myöntämiin avustuksiin

 

·       käynnistysavustus perusparantamiseen 2013-2014

·       hissin rakentamiseen

·       muun liikuntaesteen poistamiseksi

·       avustus terveyshaitan poistamiseen

 

Hakuaika päättyy 27.3.2014

 

Hissin rakentamiseen, liikuntaesteen ja terveyshaitan poistamiseen on jatkuva hakuaika.

 

HUOM!. Uusiutuvan energian käyttöönottoa ei enää avusteta vuonna 2014.

 

  

Toimenpiteitä ei saa aloittaa ennenkuin avustuspäätös on annettu.

 

Avustushakemus toimitetaan Nakkilan kunnanvirastoon  hallintosihteeri Elina Lehtoselle tai kunnan rakennustarkastaja Seppo Saarimaalle. Heille jätetään myös ARA:n myöntämiä avustuksia koskevat hakemukset.

 

Lisätietoja antavat

korjaus- ja energia-avustuksista:
hallintosihteeri Elina Lehtonen, puh. 044 747 5811  elina.lehtonen@nakkila.fi

kustannus- ja rakennusteknisistä asioista: 

rakennustarkastaja Seppo Saarimaa, puh. 044 747 5883  seppo.saarimaa@nakkila.fi