Ajankohtaista
Nakkilan nuohoojat
Terveydensuojeluviranomaisen käyttörajoitukset jokivedelle
Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan asukkaiden panosta kaivataan
Nuorten kesätyöpaikkatuki 2018

  Kuulutukset
15.3.Pöytäkirjojen nähtäv...
8.1.Vaikuta vesiin vesie...

  Pikalinkit
Villilän elokuvatuotantokeskus
Nakkilan kosket, virkistyskalastus
Satakunnan Viestintäalan Kehittämissäätiö
Nakkilan lasten ja nuorten harrastusvihko 2017-18
TAPAHTUMAKALENTERI
Nuorten verkkosivut
Aikamatka Satakunnassa
Porin seudun Liikenneturvallisuussuunnitelma
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 - 2018
Satakunnan seutulippu
Leader Karhuseutu
Vesihuoltolaitoksen vikapäivystys
Nakkilan kunnan puhelinluettelo
Käsittelyajat
Luo oma elämyksesi Satakunnassa -näyttely
ARA:n tuet
Linja-autoaikataulu 70 ja 71 Kokemäki
Satakunnan kärkiluontoreitit
Ikäihmisten liikuntakalenteri 2017
Nakkilassa yhteistyötä ja Leader euroja 1.3.2018


Ajankohtaista


  31.8.2016 - Nakkilan nuohoojat
  Davidsson Marko
  puh. 0400 883 514

  Lehtimäki Tomi
  puh. 044 094 0826

  22.1.2018 - Terveydensuojeluviranomaisen käyttörajoitukset jokivedelle
  Pori Energia Oy

  MEDIATIEDOTE 19.3.2018 - heti julkaisuvapaa

  Öljynkeräystaukoa jatketaan, rantojen omistajia kontaktoidaan Harjavallassa
  Harjavallan öljyvahingon öljynkeräystaukoa jatketaan 3.4. saakka jäätilanteesta johtuen. Pori Energia ja Ramboll Finland Oy tulevat lähiaikoina lähettämään infokirjeen Harjavallan patoaltaan rantojen omistajille, vahingoista ilmoittaneille sekä alavirran jokiveden käyttäjille.

  Kirjeen vastaanottajia pyydetään ottamaan yhteyttä Rambolliin
  Kirjeessä kerrotaan perustiedot öljyvahingosta ja tällä hetkellä tiedossa olevista vaikutuksista. Kirjeen vastaanottajia pyydetään olemaan yhteydessä Ramboll Finland Oy:hyn.

  Öljynkeräystaukoa jatketaan, valvonta jatkuvaa

  Tällä hetkellä Kokemäenjoessa on jääpeite, joka vaikeuttaa öljyntorjuntatoimia. Jokeen on asennettu öljysensorit Harjavallan patoalueelle ja Poriin Lukkarinsannan varavedenottamolle. Sensorit antavat heti hälytyksen, mikäli ne havaitsevat öljyä joessa. Meritaito Oy:n valvonta on joella jatkuvaa, vaikka joki on jäässä.

  Jäiden sulamisen jälkeen torjuntaa jatketaan aktiivisesti ja öljyä päästään keräämään talteen isompia määriä. Jälkitorjuntavaiheen jälkeen aloitetaan tarkemmat tutkimukset ja kunnostustyöt. Öljyvahingon haittoja tutkitaan ja kartoitetaan laajasti vaikutusalueella.

  Lisätiedot
  Pori Energia
  Matti Rintanen
  Toimitusjohtaja
  044 701 2101
  matti.rintanen@porienergia.fi

  ________________________________________________________________________________
  Mediatiedote 23.2.2018 - heti julkaisuvapaa
  Pori Energia Oy

  Video Harjavallan öljyvahingon ensimmäisistä vesistövaikutustutkimuksen tuloksista julkaistu

  Pori Energia on tuottanut ja julkaissut videon Harjavallan öljyvahingon ensimmäisistä vesistövaikutustutkimuksen tuloksista YouTube ja Facebook-kanavilleen. Varsinais-Suomen ELY-keskus julkaisi tulokset 19.2.2018. KVVY Tutkimus Oy:n tekemät ensimmäisen vaiheen tutkimukset Harjavallan Lämpölaitoksen öljyvahingon vaikutusten selvittämiseksi ovat valmistuneet. Tutkimus oli luonteeltaan nykytilanteen kartoitus, jonka tuloksiin myöhemmin toistettavien vastaavien tutkimusten tuloksia verrataan.

  Videolla Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylitarkastaja Kimmo Pakarinen kertoo vesistötutkimuksen tuloksista sekä ELY-keskuksen perustamasta öljyvahingon katselmuslautakunnan toiminnasta. Lisäksi Pakarinen kommentoi öljyntorjunnan kenttätöiden keskeyttämispäätöstä.

  Harjavallan teknisen toimialan johtaja Juhani Ramberg teki päätöksen öljyntorjunnan kenttätöiden tauosta ajalle 19.2.-19.3.2018 öljyntorjuntatöitä tekevän Meritaito Oy:n ehdotuksen ja ELY:n puoltamisen pohjalta. Paikan päällä Kokemäenjoella tilannetta seurataan kuitenkin päivittäin kahden Meritaito Oy:n työntekijän, sekä yhden paikallisen aliurakoitsijan vahvuudella ja valmistaudutaan kevään kunnostustöihin.

  Video Pori Energian YouTube-kanavalla: https://www.youtube.com/watch?v=UduKTH8__nM

  Linkit videoon liittyviin materiaaleihin:
  Tiedote: Harjavallassa tapahtuneen öljyvahingon ympäristövaikutuksista tuloksia Harjavallassa tapahtuneen öljyvahingon ympäristövaikutuksista tuloksia, julkaistu 19.2.2018, ELY-keskus
  Tiedote: Öljytorjunnan kenttätöihin Kokemäenjoella kuukauden tauko, julkaistu 19.2.2018, Pori Energia Oy
  Video: Harjavallan öljyvahinko, vesistövaikutustutkimuksen näyttteidenotto 25.1.2018, julkaistu 25.1.2018, Pori Energia Oy
  _______________________________________________________________________________

  Mediatiedote 19.2.2018 - heti julkaisuvapaa
  Pori Energia Oy

  Öljytorjunnan kenttätöihin Kokemäenjoella kuukauden tauko

  Harjavallan lämpölaitoksen öljyvahingon öljytorjunnan kenttätöissä pidetään tauko 19.2.-19.3. välisenä aikana. Paikan päällä Kokemäenjoella tilannetta seurataan kuitenkin päivittäin kahden Meritaito Oy:n työntekijän, sekä yhden paikallisen aliurakoitsijan vahvuudella ja valmistaudutaan kevään kunnostustöihin.

  - Tilanne Kokemäenjoella on tällä hetkellä rauhallinen ja vakaa. Seuraavan kuukauden aikana sääennuste lupaa reipasta pakkasta. Kylmä sää tulee vaikuttamaan kerätyn öljyn määrään ja vaikeuttamaan öljyn keräämistä. Jäähän sitoutuneen öljyn kerääminen on haastavaa eikä se ole kustannustehokasta, kertoo öljyvahingon torjuntatoimien operatiivinen johtaja Kalle Bask Meritaito Oy:stä.

  ELY-keskus ja Harjavallan kaupunki pitävät keskeytystä perusteltuna

  - Viime viikkoina kerätyn öljyvesiseoksen öljyhiilivetypitoisuudet ovat olleet erittäin pieniä vain 0,005 prosenttia ja tästä voikin helposti päätellä että keruusaavutukset panoksiin nähden jäävät nykyisellään vaatimattomiksi. Öljyntorjuntatekniikoita kannattaa uudelleen arvioida kun töitä uudelleen aloitellaan ja vapaata vesipintaa tulee taas enemmän näkyviin. Löytyy siis perusteltu syy keskeyttää öljyn keräys epäsuotuisten keliolosuhteiden ajaksi, kertoo Kimmo Pakarinen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. ELY-keskus valvoo Harjavallan lämpölaitoksen öljyvahingon öljyntorjuntatoimenpiteitä. Myös Harjavallan kaupunki ja Pori Energia pitävät kenttätöiden taukoa perusteltuna.

  Harjavallan teknisen toimialan johtaja Juhani Ramberg teki päätöksen kenttätöiden tauosta Meritaidon ehdotuksen ja ELY:n puoltamisen pohjalta.

  Lisätiedot:

  Meritaito Oy
  Kalle Bask
  Öljyntorjuntatöiden operatiivinen johtaja
  kalle.bask@meritaito.fi
  040 5189 770

  Varsinais-Suomen ELY-keskus
  Kimmo Pakarinen
  Ylitarkastaja
  kimmo.pakarinen@ely-keskus.fi
  0400 858 362

  Harjavallan kaupunki
  Juhani Ramberg
  Toimialajohtaja/Tekninen johtaja
  juhani.ramberg@harjavalta.fi
  044 432 5358
  Pori Energia
  Timo Mäki
  Energiayksikön johtaja
  timo.maki@porienergia.fi
  044 701 2170

  _____________________________________________________________________________

  Tiedote 5.2.2018

  ELY-keskus asetti katselmuslautakunnan selvittämään Harjavallan lämpölaitoksen öljyvahinkoa

  Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus asetti 1.2.2018 öljysuojarahastolain (1406/2004) 26 §:n mukaisen katselmuslautakunnan selvittämään Pori Energia Oy:n Harjavallan lämpökeskuksella 21.12.2017 tapahtunutta öljyvahinkoa. Katselmuslautakunta toimii arviolta vuoden 2018 loppuun tai siihen saakka kun tehtävä on suoritettu.

  Katselmuslautakuntaan on nimetty neljä ELY-keskuksen viranhaltijaa, jotka yhdessä edustavat ympäristön-, luonnon- ja vesiensuojelun tehtäväalueita.
  Katselmuslautakunnan tehtävänä on selvittää tapahtuneesta öljyvahingosta aiheutuneet vaikutukset ympäristölle ja asianosaisille, joihin vahingon vaikutukset kohdistuvat sekä arvioida vahingon johdosta suoritettavat mahdolliset korvaukset.

  Lautakunta seuraa torjuntatoimenpiteiden edistymistä, arvioi asiantuntijaelimenä vahingon ympäristövaikutuksia sekä tekee myöhemmin puhdistustöiden päätyttyä maastokatselmuksia kiinteistöillä, joihin vahingon vaikutukset ovat kohdistuneet. Lautakunta kuulee laajasti asianosaisia sekä laatii työstään loppuraportin. Katselmuslautakunnan toiminnasta ja päätelmistä tiedotetaan.

  Lisätietoja:
  Ylitarkastaja Kimmo Pakarinen p. 0295 022 922

  27.2.2018 - Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan asukkaiden panosta kaivataan
  Vastaa ja vaikuta valinnanvapauteen

  Satakuntalaiset – teillä on nyt mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluihin! Sote kuuluu kaikille ikään, taustaan ja asuinpaikkaan katsomatta. Haluatko, että rakennamme tulevaisuuden sote-palvelusi ilman sinun näkemystäsi, vai haluatko olla mukana luomassa Suomen parasta sote-palvelujärjestelmää?

  Keräämme sähköisen asiakaskyselyn avulla suoraa palautetta valinnanvapaudesta nykyisiltä ja tulevilta satakuntalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjiltä. Palautetta hyödynnetään satakuntalaisten parhaaksi eli toimivien ja sujuvien palveluiden järjestämiseksi.

  Valinnanvapauden asiakaskysely on avoin kaikille.

  Tulevia palveluita suunnitellaan yhdessä. Vastaukset muodostavat tärkeän osan satakuntalaisten sote-palveluiden toteutusta. Asiakaskysely on osa Satakunnan sote-uudistuksen valmistelu- ja osallisuustyötä.


  Lisätietoja antavat:
  Terttu Nordman, muutosjohtaja, puh. 044 701 8053
  Timo Aro, aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n asiantuntija, puh. 045 657 7890

  Vastaa kyselyyn:
  http://bit.ly/satakunnanvalinnanvapaus

  2.3.2018 - Nuorten kesätyöpaikkatuki 2018
  Tukea voi hakea Porin seutukunnan (Nakkila, Pori, Ulvila, Harjavalta, Luvia, Pomarkku, Kokemäki, Huittinen ja Merikarvia) alueella toimiva työnantaja.

  Tukea maksetaan työssäoloajasta riippuen 300 €/175 € nuorta kohti.

  Hakuaika 31.5.2018 asti.

  Tarkemmat ehdot ilmenevät hakulomakkeesta.
  /asiakirjat/pub/TUKIHAKEMUS%202018.pdf